Detall de la noticia

Certificació energètica d'edificis

L’entrada en vigor del “Real Decreto 235/2013 de 5 de abril”, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis, tant de nova construcció com dels existents, estableix que a partir de l’1 de juny de 2013 es obligatori posar a disposició dels compradors o llogaters d’edificis o de part d’aquests (sempre que els lloguers tinguin una durada superior a cuatre mesos), d’un certificat d’eficiència energètica.

Aquest certificat avalua l’eficiència energètica de l’immoble otorgant-li una qualificació amb una lletra de la “A”, per als més eficients, fins la “G”, per al menys. Aquest certificat té una validesa de 10 anys.