Projectes instal·lacions solars

A Solartest li oferim un servei integral i l’acompanyem en cada un dels tràmits del seu projecte.

Si necessita conèixer la viabilitat del seu projecte d’instal·lació mitjançant un estudi previ, tenir un
projecte executiu per obtenir la llicència i aprovació de l’Administració i un director d’obra que en tot
moment verifiqui que es compleix la normativa, truqui’ns.

A Solartest li oferim un servei integral i l’acompanyem en cada un dels tràmits del seu projecte.

Si necessita conèixer la viabilitat del seu projecte d’instal·lació mitjançant un estudi previ, tenir un projecte executiu per obtenir la llicència i aprovació de l’Administració i un director d’obra que en tot moment verifiqui que es compleix la normativa, truqui’ns.

estudio integral gratuito

Fem estudis integrals d'eficiència
energètica del seu edifici de forma gratuita

instalación gratuita

Posem la seva instal·lació en funcionamient de forma gratuita

Financiacion gratuita

Stop interessos.
Financiem la seva reparació

Estudis de viabilitat i avantprojectes

Perquè conegui la viabilitat del seu projecte mitjançant un estudi previ en el qual li indiquem la inversió necessària, la rendibilitat i l’estalvi energètic.

Elaboració de projectes executius

Un cop es decideix dur a terme la instal·lació d’energia solar, elaborem el projecte executiu per poder presentar-lo, juntament amb la resta de documentació, a l’Administració o organisme competent per tal d’obtenir-ne la llicència i aprovació. Durant tot el procés, Solartest l’acompanyarà facilitant-li l’assessorament necessari i ajudant-lo en cada un dels tràmits.

Direcció d’obra dels projectes executius

Un cop aprovat el Projecte Executiu, procedim al control i supervisió de les tasques a realitzar per tal d’assegurar-ne la correcta instal·lació i qualitat.

Un director d’obra assumeix el projecte i verifica que en cada etapa es compleix no només la normativa sinó també la màxima qualitat exigida per Solartest. Realitza controls reals, amb visites concertades i ajustades a les necessitats. En acabar el projecte, fa una comprovació final per corroborar que estigui tot perfecte

Contacte

Per més informació, truqui’ns o ompli el nostre formulari de contacte. L’atendrem el més aviat possible.

    Confien en nosaltres